www.tnaflix.tv this babe is a sexpot.
  • +(05) 720 07 70
  • info@studioproteus.si
teenclub.cc

Sprememba splošnih pogojev

Sprememba splošnih pogojev

Spoštovani,

Obveščamo vas, da zaradi uvajanja novih storitev (mobilna telefonija, hibridna televizija,..) in zaradi uskladitve Splošnih pogojev z regulativo Evropske unije, ki prihaja v veljavo v letošnjem letu s 1.8.2017 uvajamo spremembe oz. dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja družbe Studio Proteus d.o.o..

Splošni pogoji so vam na voljo na naših spletnih straneh in v naši poslovalnici na Cesti v Staro vas 2, 6230 Postojna

Pri tem vas obveščamo, da lahko naročnik zaradi spremembe pogojev, določenih v naročniški pogodbi v skladu z določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja.
Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

upravnik

tamil sex