www.tnaflix.tv this babe is a sexpot.
  • +(05) 720 07 70
  • info@studioproteus.si
teenclub.cc

Dopolnitev splošnih pogojev poslovanja

Dopolnitev splošnih pogojev poslovanja

Naše naročnike, ki uporabljajo storitev dostopa do interneta obveščamo, da se v skladu s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Uradni list RS 54/2019), na podlagi določil 2. odstavka 129. člena ZEKOM-1 ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestla o spremembi pogojev iz narolniške pogodbe uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe

Splošni pogoji se spremenijo tako, da za pakete, ki uporabljajo prenos podatkov doda piloga Nivo zagotavljanja storitev z veljavnostjo od 1.10.2019, ki je dostopna na naši podstrani splošni pogoji. Priloga vsebuje spremenjene informacije o dostopu do odprtega interneta v zvezi z:

  • minimalno, običajno razpoložljivo, maksimalno in oglaševano hitrostjo prenosa podatkov pri storitvah dostopa do interneta za fiksne storitve in storitve na fiksni lokaciji,
  • pravilne načine izvajanja meritev,
  • postopke uveljavljanje pravic za končne uporabnike,
  • pravna sredstva, ki so na voljo uporabnikom v primeru neskladnosti

Za nove naročnike stopijo spremembe v veljavo 1.10.2019, za obstoječe pa 6.11.2019.

Ker so navedene sprememebe naročniških razmerij potrebne zaradi uskladitve s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov, naročniki nimajo pravice do odstopa do naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, v kolikor bi se s predlaganimi spremembami ne strinjali.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na telefonki številki 05 720 07 70 in na naslovu info@studioproteus.si

upravnik

tamil sex