www.tnaflix.tv this babe is a sexpot.
  • +(05) 720 07 70
  • info@studioproteus.si
teenclub.cc

Nerazvrščeno

OBVESTILO – ukinitev preostanka analogne TV sheme

Spoštovane naročnike obveščamo, da smo s 1.10.2019 izklopili še preostale programe v analogni shemi. Razlog je uvajanje vedno novih programov v digitalno shemo z visokoresolucijsko HD kvaliteto. S tem želimo uporabnikom zagotoviti čimboljšo storitev.

Uporabniki, ki so na določenih TV sprejemnikih še vedno mogoče imeli nastavljeno analogno shemo svetujemo, da televizor nastavijo na digitalno shemo. V kolikor to pri TV sprejemniku ni mogoče, je potrebno na TV namestiti poseben digitalni sprejemnik.

Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 05 720 07 70 ali na email info@studioproteus.si

Analogne sheme sicer uporabnikom ne ponujamo več že od leta 2012, t.j. od preklopa terestičnih programov na digitalno predvajanje.

Dopolnitev splošnih pogojev poslovanja

Naše naročnike, ki uporabljajo storitev dostopa do interneta obveščamo, da se v skladu s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Uradni list RS 54/2019), na podlagi določil 2. odstavka 129. člena ZEKOM-1 ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestla o spremembi pogojev iz narolniške pogodbe uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe

Splošni pogoji se spremenijo tako, da za pakete, ki uporabljajo prenos podatkov doda piloga Nivo zagotavljanja storitev z veljavnostjo od 1.10.2019, ki je dostopna na naši podstrani splošni pogoji. Priloga vsebuje spremenjene informacije o dostopu do odprtega interneta v zvezi z:

  • minimalno, običajno razpoložljivo, maksimalno in oglaševano hitrostjo prenosa podatkov pri storitvah dostopa do interneta za fiksne storitve in storitve na fiksni lokaciji,
  • pravilne načine izvajanja meritev,
  • postopke uveljavljanje pravic za končne uporabnike,
  • pravna sredstva, ki so na voljo uporabnikom v primeru neskladnosti

Za nove naročnike stopijo spremembe v veljavo 1.10.2019, za obstoječe pa 6.11.2019.

Ker so navedene sprememebe naročniških razmerij potrebne zaradi uskladitve s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov, naročniki nimajo pravice do odstopa do naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, v kolikor bi se s predlaganimi spremembami ne strinjali.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na telefonki številki 05 720 07 70 in na naslovu info@studioproteus.si

S HBO-jem v novo leto

Spoštovani naročniki,

Tudi letos bomo v času božičnih in novoletnih praznikov poskrbeli, da boste uživali v najboljših filmih in serijah. Zato bomo med božičem in novim letom vsem uporabnikom omogočili ogled programov HBO, brezplačno.

Ekipa Studia Proteus

Premium – Spomladanska akcija Studia Proteus

Bodite premium. Surfajte z verjetno najboljšo internetno povezavo, glejte najboljše TV programe v originalni studijski kvaliteti, neomejeno telefonirajte z mobilnim telefonom in uživajte življenje.

Naši paketi vsebujejo eno ali več storitev, in sicer:

  • Televizija
  • Internet
  • Fiksna telefonija
  • Mobilna telefonija

Trojčki že od 20 € / mesec

Združite storitve in prihranite. Več informacij o tem najdete v našem zavihku AKCIJSKE PONUDBE.

Glejte najkvalitetnejši TV signal

S tehnologijo kabelskega prenosa prek DVB-C tehnologije še vedno zagotavljamo najboljši možen sprejem TV programov, saj dobavljeni signal dostavimo naročniku brez, da bi zmanjševali kvaliteto programa, kar nam omogoča tehnologija kabelskega prenosa.

 

Opozorilo in priporočilo

Spoštovane stranke obveščamo, da smo prejeli obvestilo, da se na območju občine Postojna in Pivka pojavljajo osebe, ki se predstavijo kot gradbeni delavci ali delavci kabelske televizije. Te osebe po vstopu v stanovanje stanovalce zamotijo in jim ukradejo denar, nakit ali drugo lastnino.

Priporočamo vam, da nepoznanih ljudi ne spuščate v stanovanja ali hiše. Naši tehniki se, pred prihodom, vedno najavijo s klicem tako, da ste lahko vedno prepričani, da k vam vstopa pooblaščena oseba.

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Studio Proteus d.o.o v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji določa in objavlja obseg, pogoje in način za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in list ter njihovih programov za lokalne volitve, ki bodo potekale 18. novembra 2018. Pravila veljajo za TV Studio Proteus.

Uredništvo bo volilno kampanjo pred lokalnimi volitvami spremljalo na neodvisen in nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili Zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut skušali zlorabiti za posredno politično kampanjo.

 

OGLAŠEVANJE

Studio Proteus d.o.o vabi vse zainteresirane k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

 

CENIK OGLAŠEVANJA

Obveščamo vas, da v predvolilnem času na TV Studio Proteus ponujamo naslednji oglaševalski paket:

3 minutna predstavitev kandidatov:

Snemanje in montaža: 150 evrov +DDV.

Objava na videostraneh: 7 dnevni paket 150 evrov +DDV

                                                                       

PLAČILO:

100% avans. Vsa naročila bomo obravnavali enako. Naročnik mora dostaviti oglase na ustreznem nosilcu in skladno s tehničnimi normativi najmanj tri dni pred prvim predvajanjem. Naročila za predvolilno kampanjo so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 05 720 07 70 in na elektronskem naslovu info@studioproteus.si.

 

 

 

 

 

Dodatni programi v TV shemi

Radi bi vas obvestili, da smo poleg dodatnih programov PLANET TV HD, PLANET PLUS HD, PLANET 2 HD, ki smo jih uvrstili v sheme v oktobru, v prejšnjem tednu dodali tudi sledeče programe:

SK4,
SK5,
SK6,
N1,
GRAND 1
GRAND 2,
ORLANDO,
Pickaboo

Programi so dostopni na frekvenci 602MHz. TV sprejemniki oziroma digitalni sprejemniki, ki imajo vklopljeno samodejno posodabljanje programov, programe dodajajo sami, pri tistih sprejemnikih oz tv sprejemnikih, kjer ste avtomatično posodobitev izklopili, za ogled svetujemo samo posodobitev sheme v nastavitvah.

ekipa Studia Proteus

Združi in prihrani

Za nove naročnike in za obstoječe naročnike, ki nimate aktivne vezave, smo pripravili akcijske cene in popolnoma prenovili vse pakete storitev. Dodali smo tudi mobilno telefonijo. Odslej lahko združite storitve televizije, interneta, fiksne in mobilne telefonije na enem računu.

Obstoječe naročnike bi radi obvestili, da si lahko glede na izbrani paket znižajo porabo ob združitvi storitev v en račun oziroma s spremembo paketa, v kolikor imate naročnino še na stare pakete.

Primer:
Stare storitve: TV + internet osnovni (4mbps) = 42 € / mesec
Novi paket dvojček TV+internet (10Mbps) = 33 € / mesec, s popustom v akcijskem obdobju pa 20 € / mesec

Za več informacij se lahko obrnete na 05 720 07 70 ali na info@studioproteus.si

SREČNO!

Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju občine Postojna

Povzetek operacije:

Operacija »Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju sedanje občine Postojna« vključuje produkcijo dveh dokumentarnih filmov, ki bosta obravnavala furmanstvo in z njim povezane dejavnosti. Furmanstvo je bila ena od najpomembnejših dejavnosti, s katero so se ukvarjali prebivalci ob stari cesarski cesti Dunaj-Trst in je posledično prispevalo k razvoju drugih dejavnosti, kot so lesna industrija, gostinstvo idr.

Izvedba operacije bo omogočila dokumentiranje pomembne kulturne dediščine na območju regije in bo vključila vse tri ključne občine, tj. področje občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Dokumentiranje bo osnovano na obstoječih in dostopnih dokumentih ter pričanju še živečih prebivalcev.

Z operacijo bomo okrepili znanja s področja filmskega dokumentiranja kulturne dediščine,  z razvojem te dejavnosti pa bomo na območju postavili pogoje  za razvoj novih delovnih mest. V operaciji bomo povezali izkušnje in znanje starejših, ki bodo pričevalci dediščine furmanstva, z ustvarjalnostjo mladih, ki bodo njihovo pričevanje zabeležili, in na ta način vzpostavili svojstven medgeneracijski most. Operacija zagotavlja trajnost in dolgoročnost.

 

Cilji:

Dolgoročni cilj operacije je ozaveščanje  o dediščini furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju sedanje občine Postojna in posledično ohranitev obstoječe kulturne dediščine tudi pri mlajših generacijah. Prvi operativni cilj operacije je produkcija dveh dokumentarnih filmov, ki bosta obravnavala furmanstvo. Drugi operativni cilj je ustvarjanje enega delovnega mesta: omogočili bomo zaposlitev eni osebi do 30 let starosti, ki bo zaposlitev obdržala tudi po zaključku operacije.

 

Pričakovani rezultati:

Z izvedbo operacije bodo doseženi naslednji rezultati: izdelali bomo dva dokumentarna filma, ki bosta ozaveščala o dediščini furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju sedanje občine Postojna. Že do zaključka projekta bomo s projekcijo filmov dosegli najmanj 2.000 prebivalcev v Postojni, Pivki in Ilirski Bistrici, s promocijo projekta v medijih pa bistveno več. V operaciji bomo ustvarili novo delovno mesto.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«; https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl, Program razvoja podeželja (PRP): https://www.program-podezelja.si/sl/  in LAS: http://www.razvoj-podezelja.si

 

 

 

 

 

tamil sex