• +(05) 720 07 70
  • info@studioproteus.si

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018

Studio Proteus d.o.o v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji določa in objavlja obseg, pogoje in način za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in list ter njihovih programov za državnozborske volitve, ki bodo potekale 3.junija 2018. Pravila veljajo za TV Studio Proteus.
Uredništvo bo volilno kampanjo spremljalo na neodvisen in nepristranski način, kot to določajo profesionalni novinarski standardi, novinarska etika in uredniški kodeks. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.
Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili Zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut skušali zlorabiti za posredno politično kampanjo. Kandidatkam in kandidatom, političnim strankam in listam TV Studio Proteus kot medij ne omogoča brezplačne predstavitve.

 

OGLAŠEVANJE

Studio Proteus d.o.o vabi vse zainteresirane k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin; v tri minutnih samopredstavitvah ter 30 minutnih predstavitvenih oddajah na TV Studio Proteus, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

CENIK OGLAŠEVANJA

30-minutna predstavitvena oddaja (pogovor v studiu): 200 EUR+DDV
Termini: 28.5.,29.5., 30.5.,31.5.

3-minutna oglasna sporočila oz samopredstavitve:
enkratno predvajanje 30 EUR+DDV
izdelava in enkratno predvajanje 50 EUR+DDV

Oglasna sporočila bomo predvajali v oglasnem bloku po rednih oddajah

PLAČILO:

100% avans. Vsa naročila bomo obravnavali enako. Pri razvrščanju oddaj ali oglasov velja izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih naročil. Naročnik mora dostaviti oglase na ustreznem nosilcu in skladno s tehničnimi normativi najmanj tri dni pred prvim predvajanjem. Naročila za predvolilno kampanjo so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost.
Informacije: info@studioproteus.si

Postojna, 4.maj 2018

Direktor Studio Proteus
Ernest Zakarija

upravnik