• +(05) 720 07 70
  • info@studioproteus.si

Pravila za izrabo programskega časa v času referendumske kampanje

Pravila za izrabo programskega časa v času referendumske kampanje

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji Studio Proteus d.o.o. objavlja pravila za izrabo programskega časa v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, ki bo v nedeljo, 13.maja 2018

TV Studio Proteus bo v skladu z zakonom o volilni kampanji in v skladu z uredniško politiko predstavljal referendumsko tematiko. Uredništvo bo o novinarskih objavah odločalo samostojno. V  času referendumske kampanje lahko v televizijskem programu predstavijo svoja stališča vse zainteresirane stranke in posamezniki. Pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času referendumske kampanje. V informativnem programu bodo vsebine, povezane s kampanjo, ločene s posebnim avizom. Referendumske oddaje in prispevki bodo potekali skladno z načrtom, ki ga bo oblikovalo uredništvo TV Studio Proteus.

Pogoji in način objavljanja oglasnih sporočil na TV Studio Proteus

  1. Vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavljamo enake pogoje za objavljanje oglasnih sporočil in predstavitev.
  2. Oglase bomo objavljali v oglasnem bloku vsak dan pred lokalno oddajo ob 18.40 in 20.uri ter na videostraneh TV Studio Proteus.
  3. Vrstni red oglasov v posameznem bloku bomo določili glede na čas plačila stroškov predvajanja oglasov.
  4. Politične stranke in posamezniki lahko naročijo pogovorne oddaje v obsegu 30 minut ter oglase, ki se zaračunavajo po veljavnem ceniku.
  5. Pogoj za predvajanje reklamnega sporočila je plačilo po predračunu. Naslednji dan po prejemu plačila po predračunu na transakcijski račun Studia Proteus d.o.o. je možen začetek predvajanja oglasa.
  6. Pridržujemo si pravico, da odklonimo snemanje oddaje in oglasa, če je to v nasprotju s programsko zasnovo.
  7. Objavljanje volilnih propagandnih sporočil se konča 24 ur pred dnevom glasovanja, ko nastopi volilni molk.
  8. Pravila in rokovnik za predstavitev stališč političnih strank in posameznikov pred referendumom TV Studio Proteus objavlja ob začetku kampanje in o njih obvesti organizatorje volilne kampanje.
  9. Poleg javne objave pravil o volilni  kampanji v programu  bodo pravila v omenjenem času objavljena tudi na spletni strani www.studiaproteus.si.

 

TV Studio Proteus

Ernest Zakarija,

direktor

Postojna, 18.april 2018

upravnik